KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

zgodnie z art.13 ust.1,2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. (RODO)

Pensjonat „U Janiny” Łukasz Majewski 59-700 Bolesławiec, ul. Kołłątaja 20a


jako Administrator Danych Osobowych informuje Pana/ią, że:

 • celem przetwarzania danych jest realizacja umowy na usługę pensjonatową
 • podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1b RODO
 • podanie danych jest dobrowolne, ale jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji świadczenia, a niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji tej usługi
 • posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem- przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisów prawa obowiązujących Administratora
 • Pana/i dane mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do dostępu na mocy uprawnień wynikających z przepisów prawa RP
 • podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
 • przedstawicielem Administratora do kontaktu w sprawie danych osobowych jest Właściciel pensjonatu, Łukasz Majewski, telefon 757 324 412
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa (w tym-podatkowego) RP, a dane przetwarzane na potrzeby pensjonatu (dotyczące rezerwacji) - do 30 dni od daty realizacji usługi
 • Pana/i dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego
 • Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
 • ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pan/i, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z 27 kwietnia 2016r. lub ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych